16 / JULY / 2019

Nota de informare GDPR

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (colectate prin intermediul inregistrarilor AUDIO/VIDEO/FOTOGRAFII) in cadrul Festivalului AWAKE.

S.C. Emagic Live S.R.L., cu sediul social in Strada Louis Blanc nr. 8, Sector 1, Bucuresti, C.U.I. 30704075, numar de ordine la registrul comertului: J40/12756/16.10.2013 (“Organizatorul”) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea (inclusiv portretul), comportamentul si vocea dumneavoastra in cadrul Festivalului Awake (“Date Personale”) în urmatoarele scopuri:

(i) monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi a bunurilor private. O astfel de monitorizare se poate realiza si de catre partenerii contractuali ai Organizatorului pentru motive de securitate a spatiului apartinand respectivului partener contractual. Temeiul procesarii Datelor Personale il reprezinta interesul legitim al Organizatorului si / sau al partenerilor sai contractuali de a monitoriza si asigura securitatea persoanelor / spatiilor si a bunurilor aflate in perimetrul destinat Festivalului Awake („Festivalul”);

(ii) realizarea de materiale video/audio/foto cu privire la desfasurarea Festivalului care pot contine Datele Personale in cadrul Festivalului (in forma initiala sau intr-o forma adaptata, modificata, transformata ori completata a materialului filmat) in vederea desfasurarii de activitati de marketing, publicitate si promovare a Festivalului si a activitatilor desfasurate de Organizatorului si/sau terte parti, precum imputernicitii Organizatorului, partenerii contractuali ai Organizatorului, partenerii media, agentii de presa, sponsorii Festivalului (denumiti in continuare „Terte Parti”). Ne intemeiam prelucrearea Datelor Personale inclusiv pe  interesul legitim al Organizatorului si al Tertelor Parti de a asigura promovarea Festivalului si prezentarea evenimentelor Organizatorului si sau ale Tertelor Parti.

Prin accesul in cadrul Festivalului, indiferent ca acest acces se face in baza unui bilet de intrare, a unei invitatii, in temeiul unui contract incheiat cu Organizatorul si/ sau orice contractant/ subcontractant/ sponsor etc., sau in mod neautorizat, dvs., in calitate de participant la Festival, va dati acordul cu privire la prelucrarea Datelor Personale de catre Organizator si/ sau Terte Parti, precum si de catre ceilalti destinatari mentionati mai jos. In acelasi timp, ati fost informat cu privire la dreptul nerestrictionat al Organizatorului si/ sau Terte Parti de a utiliza/ exploata/ distribui/ vinde imaginile si fotografiile realizate in cadrul Festivalului in scopuri comerciale sau non-comerciale, in special in vederea promovarii Festvalului si/sau a Organizatorului/ Tertelor Parti, inclusiv in conditiile in care aceste materiale contin Datele Personale ale Dvs.

Datele Personale pot fi dezvaluite/ transferate urmatoarelor categorii de destinatari:

(i) autoritati publice (ANAF etc.) sau alte entitati care presteaza servicii publice (Jandarmerie, Politie, instanțe de judecata sau arbitrale, executori judecătorești, etc.), daca este necesar potrivit legii sau ordinii publice, la solicitarea acestora;

(ii) imputerniciti care presteaza servicii si prelucreaza date pe seama Organizatorului (cum ar fi servicii de productie, fotografice, agentii de marketing si/sau alte servicii necesare realizarii si utilizarii materialelor foto/video/audio);

(iii) parteneri contractuali ai Organizatorului, cum ar fi sponsorii Festivalului, parteneri media, agentii de presa, subcontractori, etc. Organizatorul va transfera datele acestor terțe părți exclusiv în măsura necesară pentru a servi scopurilor de procesare aplicabile pentru care Datele Personale sunt colectate și prelucrate.

Datele Personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor prevazute mai sus sau pe perioade mai lungi, in masura in care acestea sunt impuse de lege, cu exceptia cazului in care va exercitati dreptul la opozitie, conform Regulamentului nr. 679/2016 (GDPR).

Ca si regula Datele Personale nu vor fi transferate in afara UE/SEE. Totusi, Datele Dvs. pot fi transferate și stocate într-o locație din afara UE și SEE (de ex. atunci cand materialele filmate sunt urcate pe pagini de socializare de tipul Facebook sau Instagram, care detin propriile lor politici de confidentialitate). Când aceste date sunt transferate intr-o tara din afara UE/SEE, legile și regulile care protejează datele cu caracter personal din țara către care sunt transferate pot fi diferite (sau pot oferi o protecție mai redusă). Organizatorul se va asigura ca transferul Datelor Personale în afara SEE nu se va realiza decat dacă există protecții adecvate, conform GDPR.

Conform GDPR, beneficiati de dreptul de acces, de rectificare, de ştergere sau de restricţionare a prelucrării, de a va opune prelucrării, de dreptul la portabilitatea datelor si de dreptul de a retrage consimţământul în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteti adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa Organizatorului, mentionata mai sus, sau la adresa de email hello@awakefestival.ro

De asemenea, aveti dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere. Mentionam ca Datele Personale nu vor fi supuse unui proces decizional automatizat.

Pentru informații suplimentare legate de protecția datelor, ne puteti transmite un e-mail la adresa hello@awakefestival.ro si va raspundem cu placere. Totodata, puteti  consulta politica noastra privind protecția datelor și termenii și conditiile afișate pe pagina www.awakefestival.ro.