14 / AUGUST / 2019

Regulamentul Festivalului AWAKE 2019

Te așteptăm la #AWAKE3 cu regulamentul citit și pregătit de distracție.

Click here for the ENGLISH VERSION of the rules & regulations

Organizator: S.C. EMAGIC LIVE S.R.L. 

Eveniment: Festivalul AWAKE, 15-18 August 2019, Domeniul Teleki, Gornești, judetul Mureș, Romania. 

I. Reguli, Regulament

Acest document conține reguli și reprezintă un contract între Organizator și Participant. Prin achiziționarea de bilete și abonamente, participanții sunt obligați să accepte regulile Festivalului Awake.  

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica aceste reguli fără a anunța în prealabil acest lucru. Toate modificările vor fi postate pe site-ul web al Festivalului Awake – awakefestival.ro, în sectiunea “Reguli și Regulament”. 

Prin achiziționarea unui bilet de intrare, participantul este automat de acord cu regulile Festivalului și se obligă să respecte Regulamentul acestuia, compus din clauzele de mai jos: 

II. Bilete, tipuri de bilete și achiziționarea biletelor

2.1 Bilete 

2.1.1 Sunt 5 (cinci) tipuri de bilete de acces în Festival: 

2.1.2 Exista 1 (unul) tip de upgrade: 

Camping – accesul in zona de campare din data de 15 August, ora 10:00, pînă în 18 august, ora 20:00, este valabil numai însoțit de un bilet de acces general. 

2.1.3 Organizatorul garantează exclusiv valabilitatea biletelor vândute prin intermediul partenerilor de ticketing listați in Secțiunea II. 1.1. a prezentului Regulament. 

2.1.4 Revânzarea de bilete și invitații în scopul obținerii de profit este strict interzisă. Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul în zona Festivalului persoanelor implicate în activități de revânzare de bilete și să confiște biletele și invitațiile revândute, sau deținute spre revânzare, găsite în posesia acestora. 

2.1.5 Este strict interzisă publicarea pe rețelele de socializare sau pe orice site-uri web a codului de bare unic, înscris pe fiecare bilet. 

2.1.6 După validarea biletului, indiferent de tipul acestuia, participantul va primi o brățară, care permite accesul în Festival pentru o singură persoană. După scanarea biletului și montarea brățării pe antebraț, participantul trebuie o mențină la mână pe întreaga durată a Festivalului. Brățara distrusă sau deteriorată nu permite intrarea sau reintrarea participantului în Festival. Pentru a putea intra în Festival, participantul va achiziționa un nou bilet. Organizatorul este îndreptățit să escorteze în afara zonei de Festival persoanele care nu poartă o brătară valabilă și intactă la mână în orice moment. 

2.1.7 Biletele pierdute sau furate nu se re-emit. 

2.2 Achiziționarea biletelor 

2.2.1 Bilete sunt disponibile online până pe data de 14 august, ora 23:59 pe următoarele site-uri: tickets.awakefestival.ro, www.eventim.ro, www.iabilet.ro, și în toate magazinele partenere ale agenților de bilete (ticketing) menționați mai sus. Magazinele partenere sunt menționate pe site-urile web ale partenerilor de ticketing 

2.2.2 Începând cu 15 august și până în 18 august, biletele pot fi achiziționate și de la punctul de vânzare situat lângă intrarea în Festival. Urmatoarele tipuri de bilete vor fi disponibile:

  1. Festival pass door price 265 RON
  2.  Camping door price 75 RON
  3.  Day pass door price 135 RON

2.3 Returnarea contravalorii biletelor 

2.3.1 Contravaloarea biletelor sau a abonamentelor achiziționate nu poate fi restituită decât în situatia anulării festivalului de către organizator din cauze care NU intră sub incidența forței majore (orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil). Mutarea locului de desfășurare a evenimentului în aceeași arie geografică nu reprezintă motiv pentru returnarea contravalorii biletelor. Dacă evenimentul este reprogramat, contravaloarea biletului poate fi returnată, dar cererea de returnare a contravalorii trebuie trimisă către punctul de vânzare de la care a fost achiziționat în termen de maxim 30 de zile de la data anulării evenimentului pentru care a fost achiziționat. Se va returna numai contravaloarea biletului și numai pentru biletele intacte, nedeteriorate, iar contravaloarea comisioanelor de emitere bilete, de tipărire și distribuție, precum și a costurilor adiționale (cazare, transport, curier etc) nu va fi returnată în nici un caz. 

2.3.2 contravaloarea biletului nu va fi returnată în cazul în care un artist anulează participarea la eveniment. 

2.4 Modificarea prețurilor

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul de vânzare a biletelor oricând și fără un anunț prealabil. Modificarea prețurilor va fi anunțată pe site-ul Festivalului, www.awakefestival.ro și prin aplicația Awake 

III. Participarea la eveniment 

3.1 Intrare, zona de acces 

3.1.1 Harta Festivalului, cu toate zonele marcate, este disponibilă online pe site-ul Festivalului, www.awakefestival.ro, și în aplicația interactivă AWAKE, disponibilă în AppStore și Google Play.  

3.1.2 Intrarea în Festival se va face numai prin zona de acces general, pe baza unui bilet valabil, care va fi înlocuit cu o brațară de acces pe care organizatorul o va pune pe mâna participantului. Toți participanții trebuie să dețină un document de identitate valabil (buletin sau pașaport) și în orice moment Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul în Festival oricărei persoane care se află în evidentă stare de confuzie, este violentă și/sau sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise.    

3.2 Acces minori

3.2.1 Accesul copiilor sub 12 ani este liber, dar numai însoțiți de un părinte adult sau tutore sau persoană autorizată legal sau consensual să aibă în grijă minorul la Festival. Adultul însoțitor trebuie să dețină bilet valabil și documente care să ateste că este însoțitorul legal sau desemnat de părinți sau tutore să însoțească și supravegheze minorul la Festival. 

3.2.2 Accesul persoanelor între 12 și 16 ani este permis numai dacă au bilet valabil și sunt însoțiți de un adult care deține, la rândul său, un bilet valabil. 

3.2.3 Accesul persoanelor între 16 și 18 ani este permis numai dacp au bilet valabil și sunt însoțiți de un adult care deține, la rândul său, un bilet valabil, sau prezintă acordul parental completat și semnat de părinte/ tutore legal – Descarcă Formularul de acord parental

3.3 Obiecte interzise/ permise

3.3.1 Este interzis accesul în Festival cu următoarele produse: băuturi alcoolice, droguri de orice fel,  substanțe periculoase, explozibili, obiecte sau substanțe toxice sau inflamabile, echipamente sau produse pirotehnice, obiecte din sticlă, cosmetice, umbrele, echipamente foto-video profesionale, vuvuzele sau alte obiecte care emit sunete puternice, drone și alte echipamente/jucării telecomandate, obiecte cu mesaje/texte/expresii discriminatoare sau provocatoare, scaune, hoverboards/ segways, felinare de cer (sky lanterns), obiecte ascuțite sau tăioase, spray paralizant sau cu piper, lanțuri și arme de orice fel, obiecte care pot avea un impact negativ asupra siguranței, sănătății sau bunăstării participanților la Festival. Toți participanții sunt obligați să treacă prin filtrele de control corporal organizare în zona de acces.    

3.3.2 Accesul cu animale nu este permis. 

3.3.3 Accesul cu produse alimentare și băuturi în Festival este interzis. 

3.3.4 Obiecte cu care este permis accesul în Festival: rucsaci, telefoane mobile și încărcătoare, țigări și brichete/chibrituri, camere foto digitale compacte (neprofesionale), pălării și șepci, ochelari de soare și de protecție/vedere, picături pentru lentile de contact, pelerine de ploaie, medicamente însoțite de rețetă, insulină (cu dovada că participantul este insulino-dependent), bețe pt. selfie, steaguri, crème de protecție solară și soluții anti insecte. 

3.3.5 În zona de campare este permis accesul participanților cu apă și băuturi răcoritoare în limita a 2 litri de persoană. Băuturile alcoolice pot fi achiziționate de la barurile din camping.  

3.4 Responsabilitate

3.4.1 Participanții își asumă întreaga responsabilitate pentru participarea la Festival, inclusiv pentru următoarele: 

a) Persoanele care suferă de boli psihice sau afecțiuni mentale pentru care locurile aglomerate, cu zgomote puternice, cu sunete speciale, efecte video și audio (inclusiv stroboscopice) reprezintă un risc, participă la Festival pe propria răspundere și își asumă responsabilitatea pentru orice fel de prejudiciu putea suferi pe parcursul desfășurării Festivalului. Spectacolele din Festival pot conține efecte de lumină puternică (flash-uri) și nivel sonor mare care ar putea dăuna copiilor și persoanelor care suferă de epilepsie, participarea acestora la activitățile și spectacolele organizate în orice zonă din Festival facându-se pe propria răspundere.

b) În ceea ce privește riscul de vătămare corporală sau de deteriorare/distrugere/pierdere a bunurilor personale, fiecare participant este deplin responsabil de comportamentul său și al celor aflați în grija sa în Festival și va avea grijă de obiectele personale cu care intră în Festival, inclusiv în zona de acces și campare.

c) În ceea ce privește participarea la activitățile recreative (sporturi, jocuri, distracție etc) din Festival, fiecare persoană trebuie să se asigure că are pregătirea fizică și psihică necesară pentru a intra în zonele respective și să-și asume întreaga responsabilitate pentru riscurile la care se expune luând parte la acestea. Organizatorii și afiliații lor pot condiționa participarea la anumite activități de semnarea unui document prin care participantul își asumă întreaga responsabilitate pentru riscurile implicate de respectiva activitate.

3.4.2 Este strict interzis accesul în Festival cu autovehicule fără un permis de acces auto valabil, emis de Organizator.  

3.4.3 Persoanele cu dizabilități care doresc să participe la Festival trebuie să trimită un email la hello@awakefestival.ro în care să atașeze și următoare documente: 

Persoanele a caror cerere va fi aprobată vor primi 2 accese gratuite la Festival, în limita locurilor disponibile. Dacă documentele mai sus menționate nu vor fi transmise sau persoana/persoanele refuză verificările pe care Organizatorul le solicită sau le întreprinde, nu li se va permite accesul în Festival.  

3.4.4 În Festival este posibilă încărcarea telefoanelor mobile, pentru ca participanții să poată fi conectați cu prietenii și să-și împărtășească experiențele pe canalele de social media. Zona de încărcare telefoane va fi notată pe harta Festivalului de pe site si din aplicatia online 

4. Cod de comportament în zona de Festival

4.1 În fiecare an, Organizatorul investește foarte mult efort și resurse financiare semnificative pentru transformarea Festivalului Awake într-un loc minunat. Fiecare participant trebuie să respecte aceste eforturi, pe ceilalți participați, dar și infrastructura locului. Distrugerea sau deteriorarea decorațiunilor, a clădirilor, construcțiilor sau a spațiului verde din domeniul Teleki va duce în mod automat la excluderea din Festival a particiantilor vinovați de acestea și interzicerea accesului pe întreaga durată a festivalului. Domeniul Teleki, parcul si castelul sunt parte din moștenirea națională. Organizatorul își rezervă dreptul să depună plângere penală împotriva vinovașților. Toți participanții trebuie să se conformeze regulilor sociale, legilor și dispozițiilor prezentului Regulament. Participantilor nu le este permis să se angajeze în acțiuni și/sau activități care ar putea afecta sau pune în pericol: siguranța fizică, psihică și/sau drepturile oricărei alte persoane din eveniment, locației de eveniment, scenei, decorurilor și/sau oricăror alte obiecte și bunuri din perimetrul de festival. 

4.2 Participanților le este cu desavârșire interzisă orice acțiune violentă sau abuzivă îndreptată împotriva organizatorilor, a personalului tehnic și logistic sau împotriva oricărui alt participant la festival. Persoanele care se fac vinovate de asemenea fapte vor fi imediat evacuate din Festival, biletul și brațara le vor fi anulate și înlăturate și autoritățile (poliție și jandarmerie) vor fi anunțate pentru a le prelua în custodie. Publicul este rugat să coopereze cu organizatorii, agenții de securitate și poliția locală, care sunt prezenți în festival pentru a asigura siguranța și securitatea tuturor. 

4.3. Awake Festival duce o politică susținută de toleranță zero în ceea ce privește drogurile și substanțele interzise. Este strict interzisă folosirea, traficul și/sau detinerea de substanțe interzise în perimetrul Festivalului și zona de camping. Dacă un participant este prins având asupra sa astfel de substanțe, sau traficând substanțe interzise, acesta va fi obligat să părăsească zona de eveniment și/sau camping. Organizatorii vor fi foarte vigilenți și vor avea sprijinul permanent al autorităților pentru a se asigura că toți participanții respectă această regulă.    

4.4 Pe durata Festivalului se vor face fotografii și se va filma: de la intrarea în locația de Festival și/sau camping, fiecare participant cedează drepturile de a fi filmat și fotografiat Organizatorilor și afiliaților acestora, care vor avea inclusiv dreptul de a folosi public aceste înregistrări, editate sau nu, pentru promovarea Festivalului în orice mod consideră de cuviință, cu respectarea drepturilor la demnitate și imagine al persoanelor. Participanții sunt pe această cale informați și acceptă fără obiecții că este posibil să apară în astfel de materiale publicitare fără a avea dreptul de a solicita remunerații sau compensații de orice fel pentru aceasta. Organizatorul și afiliații săi au dreptul de a folosi și publica/transmite imagini ale participanților pe diferite canale media, online și offline (de ex. YouTube, Facebook, Instagram, site-ul festivalului, aplicația de festival, orice media) și să utilizeze materiale filmate sau fotografiate în campanii publicitare fără a datora vreun fel de remunerație sau compensație participanților care apar în aceste înregistrări. Vă rugăm să citiți aici informațiile referitoare la utilizarea datelor personale pe durata Festivalului 

4.5 Participanților le este interzisă orice activitate comercială, promoțională sau de promovare fără acordul scris și prealabil al Organizatorului, în perimetrul de eveniment (inclusiv zona de camping).  

4.6 Participanții nu au dreptul să reproducă vizualurile Festivalului (flyere, postere etc), să folosească numele artiștilor interpreți din Festival sau orice alte nume, branduri și logo-uri asociate cu Festivalul), sa reproducă biletele sau invitațiile la Festival în scopuri publicitare sau comerciale fără acordul scris și prealabil al Orgaizatorului. Este strict interzisă distribuirea de flyere (fluturași) sau atârnarea/lipirea de postere ale altor evenimente/festivaluri pe teritoriul Festivalului Awake (inclusiv zona de camping și zonele exterioare perimetrului vizibile din Festival, cum ar fi străzi și trotuare din imediata vecinătate a Domeniului Teleki), pe durata desfășurării Festivalului Awake 

4.7 Este strict interzisa vânzarea de băuturi alcoolice și produse din tutun către minori. În cazul în care consideră necesar, personalul festivalului are dreptul să solicite prezentarea documentelor de identitate ale participantului și, în cazul în care acesta refuză să se identifice sau documentul nu este valid, să refuze vânzarea produselor alcoolice sau din tutun persoanei respective.   

4.8 Participarea la orife Festival implică riscuri. Participarea la Festivalul Awake se face pe proprie răspundere. În cazul în care participantul vine însoțit de un minor, participantul adult își asumă întreaga responsabilitate și pentru siguranța minorului. Nici Festivalul Awake, organizatorii săi, personalul Domeniului Teleki sau partenerii comerciali/media/etc ai acestora prezenți în Festival nu pot fi făcuți responsabili pentru cazuri de pierdere, deterioare sau furt ale bunurilor personale ale participanților decât în cazul în care este dovedită neglijența sau culpa acestora. Fiecare participant este obligat să își supravegheze bunurile personale și neglijența sau intențiile ascunse ale participanților nu va fi niciodată responsabilitatea Festivalului.   

4.9 Înotul este strict interzis în lacul din perimetrul Festivalului și în Rîul Mureș. Participanții sunt pe această cale informați că orice fapă de acest gen se face pe propria și exclusiva răspundere a participantului. 

4.10 Utilizarea toaletelor din Festival este gratuită. Festivalul este dotat cu cabine individuale de toaletă, din plastic, amenajate în 2 (două) zone distincte din Festival, vizibile pe harta acestuia. În zona de camping este amenajata o zonă de containere de toalete și dușuri, pe care particianții cu acces în zona de camping le pot utiliza gratuit. 

4.11 Este strict interzis urinatul în public. Încălcarea acestei reguli poate duce la evacuarea din Festival. 

5. Siguranță & Securitate

5.1 Siguranța participanților este una din prioritățile Festivalului. În acest sens, Organizatorul coopereaza cu Poliția Română (națională și locală), Jandarmeria și are angajate forțe de ordine proprii (agenți de securitate). Pe durata desfășurării Festivalului, participanții sunt rugați să coopereze cu toate aceste forțe de ordine și să se supună cerințelor și recomandărilor acestora, în special în caz de urgență. 

5.2 În cazul în care sunt descoperite fapte de violență sau care pun în pericol persoane și bunuri, agenții de securitate pot decide evacuarea celor vinovați din Festival. 

6. Prim ajutor

6.1 Pe durata Festivalului, o echipă de prim ajutor cu doctor va fi permanent prezentă pe teritoriul Festivalului, iar un echipaj de ambulanță va fi poziționat vizibil lângă intrarea in Festival, pentru cazuri de urgență. Personalul de prim ajutor și ambulanța pot fi ușor recunoscut după însemnele specifice, iar amplasarea lor va fi înscrisă pe harta festivalului și în aplicație. 

6.2 Dacă un participant se află sub tratament medicamentos și trebuie să intre în festival cu aceste produse, este obligat să dețină, de asemenea, și rețeta pentru acestea, pe care să le prezinte la cerere personalului de la acces.  

7. Obiecte pierdute

Amplasarea ghișeului/cabinei de obievte pierdute va fi înscrisă pe harta Festivalului. Proprietarii obiectelor le pot recupera de acolo, facând dovada acestei calități (de exemplu PIN-ul telefonului mobil) și urmând instrucțiunile Organizatorului. După încheierea Festivalului, obiectele recuperate vor fi păstrate 15 zile și în cazul în care nici un participant nu le revendică, la expirarea acestui termen vor fi distruse.  

Cabina de obiecte pierdute din cadrul Festivalului va funcționa până duminică, 18 august, ora 17:00.

8. Produse și Servicii

8.1.  În timpul evenimentului, produsele și serviciile sunt disponibile în zone special amenajate (bar, spaţiu produse alimentare). Participanții se angajează să utilizeze ca plată pentru achiziționarea acestor produse numai metodele de plată și instrumentele acceptate de Organizator și partenerii lor. Ca regulă generală, pentru plăţi în cadrul evenimentului se va folosi sistemul Oveit. 

8.2. Brățara FESTIVALULUI AWAKE (brățara Oveit) este emisă de EMAGIC Live SRL. Prin preluarea brățării, participantul la eveniment este de acord cu dispozițiile de utilizare și le acceptă aşa cum sunt acestea enunţate. Brățara Oveit este un portofel digital emis de EMAGIC Live SRL, care este utilizat exclusiv sau neexclusiv ca metodă de plată pentru achiziții la fața locului. Brățara este o tehnologie NFC bazată pe tehnologia de plată fără numerar. Brațara nu poate fi considerat drept card de debit/ credit sau echivalent de plată în numerar. 

8.3. Brățara poate fi utilizată numai pentru plățile fără numerar la Festivalul AWAKE 2019, cu o dată de expirare stabilită pentru decembrie 2019. Balanța rămasă pe brățară poate fi retrasă până la sfârșitul perioadei de retragere, definită mai jos. Termenii de retragere sunt, de asemenea, stabiliți mai jos. Brăţara nu conține informații confidenţiale referitoare la titular. Brățara este valabilă de la preluare și poate fi folosit după încărcarea inițială și reîncărcările ulterioare. Balanţa nerevendicată pe brățară, așa cum este indicat la sfârșitul festivalului AWAKE, NU POATE FI utilizat la un eveniment ulterior. 

8.4. Participantul poate solicita o brățară la sosirea la FESTIVALUL AWAKE la PUNCTUL DE ÎNCĂRCARE / TOP-UP POINT. Anularea sau înlocuirea unei brăţări pierdute sau deteriorate la FESTIVALUL AWAKE poate fi solicitat(ă) numai de către un utilizator înregistrat. 

8.5. Procesul de înregistrare: 

Participantului i se va da la punctul de acces la festival o brățară neînregistrată; pentru înregistrarea și activarea brățării, utilizatorul va veni la PUNCTUL DE TOP-UP BRĂȚARĂ cu brățara neînregistrată care va fi înregistrată și activată de personalul festivalului cu elementele de identificare ale utilizatorului. 

EMAGIC nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea celor menționate mai sus, pierderea sau deteriorarea brățării, utilizarea de către persoane neautorizate și/sau absența înregistrării. Atragerea răspunderii organizatorului sau partenerilor săi pentru cele menționate mai sus este în mod expres exclusă. 

Fiecare brățară are un sold de cont individual. Suma maximă pentru o singură reîncărcare (adică suma ce poate fi adăugată la o singură încărcare a brățării) este de 500 RON. Soldul de pe brățară poate fi reîncărcat în orice moment, în timpul programului normal de lucru al festivalului.  

8.6. (Re)Încărcarea brățării cu numerar (numai în moneda RON): 

8.6.1 Soldul brățării poate fi (re)încărcat cu orice sumă în numerar, numai în moneda RON (lei)! Valoarea maximă a unei singure (re)încărcări este de 500 RON. Plângeri în acest sens pot fi făcute numai la punctul de (re)încărcare imediat după (re)încărcare (adică imediat după efectuarea tranzacției, dacă diferența poate fi determinată în mod clar). După părăsirea punctului de (re)încărcare, nu se acceptă plângeri. 

Personalul va emite o chitanță pentru operația de (re)încărcare a brățării (portofelului digital). 

8.6.2. (Re)Încărcarea brățării prin card de debit/ credit: 

Soldul brățării poate fi (re)încărcat cu orice sumă prin carte de credit sau debit. Valoarea maximă a unei singure (re)încărcări este de 500 RON. 

Soldul este (re)încărcat în RON (și convertit în valută implicită a cardului de debit/ credit la cursul valutar al băncii emitente, pentru cardurile de debit/ credit, altele decât în RON). Plângeri în acest sens pot fi făcute numai la punctul de (re)încărcare imediat după (re)încărcare (adică imediat după efectuarea tranzacției, dacă diferența poate fi determinată în mod clar). După părăsirea punctului de (re)încărcare, nu se acceptă plângeri. 

Personalul va emite o chitanță POS pentru cardurile bancare și chitanță pentru operația de (re)încărcare a brățării / cardului (portofelului digital). 

8.6.3 Înlocuirea brățării: 

Înlocuirea unei brățări pierdute nu se poate face decât dacă în prealabil s-a realizat o sincronizare între datele conținute pe biletul de participare/acces la festival și bățara ce trebuie înlocuită.

În măsura în care s-a realizat în prealabil sincronizarea între bilet și brățară, înlocuirea unei brățări pierdute sau deteriorate poate fi solicitată personal la punctul de asistență (Helpdesk), prin furnizarea identității persoanei care solicită înlocuirea, identitate ce trebuie să se potrivească cu acreditările de pe brățara ce urmează să fie înlocuită. Brățara înlocuită este anulată odată ce soldul este transferat pe noua brățară, la punctul de asistență (Helpdesk). Transferul este instant.

8.6.4. Procesul de plată la furnizor (vânzător): 

Plata se face la locația furnizorului prin interacțiunea terminalelor de plată ale furnizorilor și a brățărilor. Procesul de vânzare se compune din două operațiuni distincte: 

Dacă tranzacția a fost efectuată și validată, aceasta nu poate fi anulată. Acordați o atenție deosebită confirmării fiecărei tranzacții, deoarece înainte ca orice achiziție să fie efectuată, vânzătorul trebuie să afișeze produsele care vor fi achiziționate pe afișajul terminalului mobil (interfață). 

8.6.5.Verificarea soldului brățării (portofelului digital). 

Soldul brățării (portofelului digital) poate fi verificat la punctele de top-up, la orice moment în timpul programului normal de lucru al festivalului. Participantul va accepta informațiile și extrasul de cont al EMAGIC cu privire la soldul brățării (portofelului digital) ca fiind finale și agreate. 

8.6.6. Retragerea soldului de pe brățară (fondurile de pe portofelul digital). 

Suma neutilizată poate fi retrasă la punctele de top-up. Participantului i se oferă, de asemenea, o chitanță a retragerii. 

Posesorul brățării (portofelului digital) poate retrage soldul neutilizat în orice moment al festivalului. Retragerea poate fi solicitată de către posesor la punctele de top-up. În cazul retragerii unei sume mai mari, personalul festivalului poate cere să verifice identitatea posesorului brățării. Posesorul înțelege că trebui să respecte cererea de verificare a identității, în cazul în care este cerută. Ultimul moment la care se mai poate retrage soldul brățării în cadrul festivalului este duminică, 18 august 2019, până la ora 20:00, după care expiră posibilitatea retragerii fondurile de pe brățară (portofel digital). 

În cazuri extreme, în care fondurile de pe brățară (portofel digital) au expirat și vizitatorul are motive temeinice pentru care nu a putut retrage fondurile în perioada de timp dată, vizitatorul este rugat să contacteze EMAGIC la office@eventjobs.ro. 

8.7. Vizitatorul ia la cunoștință și este de acord ca datele sale personale să fie utilizate de Oveit (Online Venues & Events SRL, Turnul Rosetti, Strada Maria Rosetti nr. 6, București 020481, cod fiscal RO 34339274), ce operează sistemul de portofel digital prin utilizarea brățării, în conformitate cu prevederile legale privind autodeterminarea informațiilor și libertatea de informare și alte legi în vigoare privind protecția datelor. Datele vor fi stocate după eveniment în conformitate cu legile relevante și apoi vor fi șterse. 

Datele utilizate nu pot fi legate de o persoană fizică, cu excepția cazului înregistrării, atunci când vizitatorul își dă acordul în mod voluntar cu privire la utilizarea datelor. 

Scopul principal al utilizării datelor este înregistrarea și identificarea referitoare la brățări (portofele digitale). 

Participantul (odată cu inactivarea simultană a brățării) poate solicita ștergerea datelor sale personale (și anume retragerea consimțământului pentru utilizarea datelor sale personale). Ștergerea poate fi solicitată către Oveit prin e-mail (contact@oveit.com). Vizitatorul își poate retrage total sau parțial consimțământul acordat anterior, fără a fi obligat să precizeze motivele. După primirea notificării privind retragerea și inactivarea brățării / cardului (portofelului digital), Oveit va opera de îndată la încetarea utilizării datelor și va șterge irevocabil vizitatorul din baza de date și va șterge datele cu caracter personal pentru care s-a manifestat retragerea, notificând solicitantul în acest sens

9. Recilare și protecția mediului

Organizatorul amenjează, împreună cu ONG-uri li companii specializate în reciclare și protecția mediului, zone de reciclare în Festival. Amplasarea acestor zone va fi înscrisă pe harta Festivalului și în aplicația de telefon mobil. 

Festivalul Awake își propune să fie un festival crat, fărăplastic, angajat în misiunea de a proteja mediul și de a fi cetățeni responsabili ai planetei Pamânt. Prin urmare, Festivalul solicită tuturor participanților să se alăture cauzei și să utilizeze corespunzător containerele pentru colectarea selectivă a deșeurilor din plastic, hârtie, doze din aluminiu și sticlă 

10. Zona de Camping

10.1 Festivalul are o zonă dedicată campării, situată lângă intrare, pe malul Rîului Mureș. Personalul campingului va indica fiecărui participant zona în care acesta își poate instala cortul sau rulota, pe durata Festivalului, după ce acesta va face dovada că deține un bilet valabil de acces general cu camping. Accesul în zona de camping va fi deschis în perioada 15 august, ora 10:00 – 18 august, ora 20:00.. 

În zona de camping va exista un partener care va putea pune la dispoziție corturi participanților, contra cost, dar numărul acestora este limitat 

Accesul în Festival din zona de camping va fi semnalizată corespunzator de Organizatori.   

10.2 In zona de camping se vor amplasa containere WC, containere cu dușuri, lumini perimetrale, un bar și o zona de comercializare produse alimentare, zona de reciclare și depozitare deșeuri menajere. Festivalul nu pune la dispoziție alimentare electrică pentru participanți și corturi în zona de camping.  

10.3 Participant este obligat să aibă grijă, să nu deterioreze și să nu fure echipamentele sau părți din obiectele instalate sau montate în zonă (toalete, dușuri, părți din instalația electrică, garduri, baruri, echipamente de reciclare etc), corturile sau echipamentele celorlalți participanți, mediul înconjurător. Participantul care nu se conformează acestor reguli va fi responsabil de repararea integrală a prejudiciului cauzat obiectelor sau persoanelor din Festival, biletul acestuia anulat, brațara aferentă înlăturată și Poliția va fi solicitată pentru a-l prelua în custodie.   

10.4 În zona de camping este interzis participanților să vândă orice fel de produse, alimentare sau nealimentare. Promovarea altor evenimente sau festivaluri în această zonă fără acordul scris și prealabil al Organizatorului este interzisă. 

10.5 Este interzis accesul în zona camping cu următoarele obiecte: boxe de dimensiuni sau puteri mari, butelii cu gaz, echipamente pentru grătar, carne crusă, generatoarele electrice, obiecte sau substanțe inflamabile sau producătoare de foc (cu excepția chibriturilor și brichetelor), obiectele menționate în Secțiunea III.1.4 din prezentul Regulament.   

10.6 Toți participanții sunt obligați să respecte mediul natura și înconjurător rin aruncarea deșeurilor menajere în recipientele corespunzătoare, coletarea selectivă a materialelor reciclabile și menținerea curățeniei. Este strict interzisă aruncarea oricăror obiecte, gunoaie, țigări, resturi alimentare etc în rîul Mureș! Persoanele responsabile de astfel de acțiuni vor suferi rigorile legii! 

IV. Garanții și responsibilități

V. Sancțiuni

Organizatorul este îndreptățit, cu efect imediat, să nu permită accesul unui participant în Festival, pentru un anumit interval sau pe întreaga durată a Festivalului, sau să invite un participant să părăsească perimetrul în cazul în care constată încălcări ale prezentului Regulament sau ale legislației române în vigoare. 

VI. Vreme nefavorabilă

În cazul în care au loc fenomene meteo adverse, furtuni, fulgere, vânt puternic, ploaie torențială sau alte manifestări climatice care pot pune în dificultate desfășurarea evenimentului, toți participanții trebuie să urmeze instrcțiunile sau recomandările personalului organizatorului, al agenților de securitate și, în cazul în care este necesar, protejarea propriei persoane și a bunurilor personale prin părăsirea ariei de Festival.